2012 Inside Motorcycles Amateur Sport Bike Final Point Standings

        Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Rounds 5-6  
        Shannonville St- Eustache AMP Mont-Tremblant CDN Tire Mtrsprt Park  
        Jun. 23 Jun. 24 Jul. 7 Jul. 8 Jul. 21 Jul. 22 Aug. 11 Aug. 12 Aug. 24 Aug. 25 Aug. 26  
Pos   Rider Motorcycle Qual. Race Qual. Race Qual. Race Qual. Race Qual. Race Race Total
1 18 Philippe Masse Kawasaki 3 50 4 50 2 42 4 25 4 52 52 288
2 89 Will Hornblower Yamaha 0 27 2 44 3 37 3 21 0 37 42 216
3 117 Nuno Almeida Triumph 0 25 0 17 0 32 0 37 2 32 37 182
4 110 Austin Shaw-O'Leary Honda 1 37 0 25 4 52 0 0 0 0 0 119
5 888 Luc Labranche Kawasaki 0 6 0 15 0 21 0 42 0 10 13 107
6 314 Hugo Fournier Yamaha 0 0 3 32 0 29 1 0 0 13 21 99
7 92 Dominic Dupont Honda 0 0 0 12 1 23 0 32 0 15 15 98
8 212 Riley Dawe Yamaha 2 34 0 21 0 0 0 0 0 19 12 88
9 182 Simon Hamel Suzuki 0 29 0 29 0 27 0 0 0 0 0 85
10 99 Jean-Francois Aubin Suzuki 4 42 1 37 0 0 0 0 0 0 0 84
11 210 Alex Coelho Kawasaki 0 0 0 23 0 0 0 52 0 0 0 75
12 116 Trevor Daley Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 42 29 74
13 12 Mitch Card Honda 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 58
14 108 Rob Cousineau Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 54
15 320 Chris Dopke Honda 0 15 0 0 0 0 0 23 0 6 8 52
16 763 Joe Rodrigues Suzuki 0 17 0 0 0 0 0 17 0 8 10 52
17 197 Philippe Bonin Suzuki 0 0 0 10 0 0 0 0 0 17 23 50
18 40 Marco Sousa Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 50
19 57 Martin Richard Yamaha 0 0 0 19 0 0 0 0 0 12 17 48
20 36 Jason Thoms Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 40
21 111 Zaid Saleemi Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32 33
22 28 John Parkin Triumph 0 21 0 6 0 0 0 0 0 1 1 29
23 26 Jean-Sebastien Perrault Kawasaki 0 13 0 0 0 0 0 15 0 0 0 28
24 73 Michael Cote Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
25 274 Luke Bauer Yamaha 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
26 291 Dean Johnson Honda 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
27 985 Glenn Cauley Kawasaki 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
28 266 Martin Gosselin Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
29 131 Reiner Griese Yamaha 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4 6 20
30 43 David Tremblay Suzuki 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
31 78 Jason Rideout Yamaha 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
32 61 Seth VanDongen Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
33 141 Crowdis Roberts Honda 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
34 8 Geoff Cole Yamaha 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
35 29 Eric Fiset Suzuki 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
36 270 Chris Fehr Yamaha 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
37 20 Brian Madeley Ducati 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
38 310 Eric Joly Kawasaki 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
39 94 Paul Hollister Honda 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8
40 103 Jamie Young Honda 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 137 Stephane Leduc Suzuki 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
42 30 Eric Gagnon Suzuki 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
43 3 Josee Bouchard Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
44 51 David Buckland Honda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1