2013 Bazzaz / Inside Motorcycles Amateur Sport Bike Final Point Standings

        Round 1 Round 2 Round 3 Round 4-5 Round 6  
        Shannonville St- Eustache AMP CDN Tire Mtrsprt Park Mont-Tremblant  
        Jun. 8 Jun. 9 Jul. 6 Jul. 7 Jul. 27 Jul. 28 Aug. 9 Aug. 10 Aug. 11 Aug. 24 Aug. 25  
Pos No. Rider Motorcycle Qual. Race Qual. Race Qual. Race Qual. Race Race Qual. Race Total
1 12 Mitch Card Honda 0 29 2 52 1 23 3 50 52 2 42 256
2 40 Marco Sousa Suzuki 3 37 3 37 0 32 4 42 42 4 52 256
3 212 Riley Dawe Yamaha 4 52 4 42 3 19 2 39 0 3 0 168
4 32 Pedro Sousa Honda 2 32 0 19 0 0 0 32 32 0 27 144
5 314 Hugo Fournier Yamaha 0 23 0 29 0 23 1 29 37 0 0 142
6 217 Martin Cote Honda 0 19 0 27 0 0 0 27 29 1 37 140
7 57 Martin Richard Yamaha 0 0 0 17 0 0 0 25 25 0 29 96
8 881 Dan Rudolf Honda 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 15 67
9 128 Alex Cleary Suzuki 0 27 0 10 0 0 0 12 17 0 0 66
10 86 Mario Bourget Kawasaki 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 32 65
11 512 Mickael Roy Suzuki 0 0 0 12 0 0 0 17 10 0 25 64
12 113 Reiner Griese Kawasaki 0 25 0 0 0 0 0 13 21 0 0 59
13 108 Rob Cousineau Suzuki 0 0 0 0 0 0 0 19 27 0 0 46
14 77 Steve Hamer Yamaha 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
15 141 Crowdis Roberts Suzuki 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42
16 126 Ross Dinatale Triumph 0 0 0 0 0 0 0 15 23 0 0 38
17 888 Luc Labranche Kawasaki 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 17 38
18 47 Nicolas Hurley Suzuki 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37
19 127 Alexandre Guay Yamaha 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 12 37
20 171 Donny Crowder Triumph 0 0 0 0 0 0 0 21 15 0 0 36
21 16 Randy Brenton Yamaha 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
22 66 Matt Covey Yamaha 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
23 55 Jared d'Entremont Suzuki 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
24 320 Chris Dopke Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 13 25
25 316 Stacey Nesbitt Honda 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 21 25
26 91 Mikael Remy Suzuki 0 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 23
27 274 Luke Bauer Yamaha 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
28 576 Tony Lanni Honda 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
29 901 Renee Larouche Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
30 270 Chris Fehr Yamaha 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
31 19 Rob Forsyth Yamaha 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 0 21
32 17 Jamie Clephan Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
33 266 Martin Gosselin Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
34 146 Mike Boule Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 16
35 94 Paul Hollister Honda 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 16
36 75 Todd Koyama-Asada Honda 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
37 99 Jean-Francois Aubin Suzuki 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
38 85 Patrick Clarke Kawasaki 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
39 26 Jean-Sebastien Perreault Kawasaki 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
40 373 Nyko Blanchet Yamaha 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
41 8 Geoff Cole Yamaha 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
42 417 Jared Braun Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
43 311 Jon Waggoner Honda 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
44 21 Christian Gravel Kawasaki 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 12
45 900 Eric Richard Honda 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8